Tel - 076-5322655 Mail - info@electrocalorique.nl

inspiratie

geschreven door: Admin | 06th april

Lunch & Learn

Op 8 maart 2018 is er weer een zeer inspirerende bijeenkomst onder de lunch & learn vlag geweest.Deze dag hebben 2 deelnemers een boeiende inleiding gegeven die voeding heeft gegeven aan het uitwisselen van gedachten en ervaringen tussen de deelnemers onderling.

Nog even ter opfrissing, de sessies hebben rond de 15 deelnemers en zijn interactief.Het centrale thema is “voedingsverzorging” in de gezondheidszorg, maar de invalshoeken zijn steeds wisselend.

Het uitgangspunt is het uitwisselen van kennis.

1 2       

Hans Everse, manager Tafel Thuis - Dé Zeeuwse Keuken heeft ons meegenomen in zijn missie en kijk op de bereiding van maaltijden vandaag de dag en hoe je je hierin kunt onderscheiden.

Een prachtige presentatie.

Op de foto links ziet u op tafel een jerrycan. Hans heeft ons heerlijk, gezuiverd Ooosterschelde water laten proeven. Één van de onderscheidende kenmerken van “zijn keuken”. Veel smaak en minder “zout ”gebruik.

Onderstaand de links naar meer informatie:

Tafel Thuis – Dé Zeeuwse Keuken

Manager bij Tafel Thuis – Dé Zeeuwse Keuken

www.tafel-thuis.nl

Zilt-E Ziltzaam Lekker

Eigen bedrijf met unieke Zilt-E Kookvisie

www.zilt-e.nl

De kern van het verhaal:

Ken je doelgroep, weet wat ze van je willen.Gebruik zo veel mogelijk producten uit je eigen “streek”.Gebruik zo veel mogelijk producten uit het seizoen.

Gebruik zo weinig mogelijk conserveringsmiddelen.

3 4

Het resultaat van gezuiverd Oosterscheldewater

Na de presentatie van Hans Everse en de “discussie” daaropvolgend heeft Thomas Plakké een korte presentatie gegeven over Nutrition Consultants Cooperative. Deze multidisciplinaire coöperatie adviseert overheden, zorginstellingen en bedrijfsleven over allerhande vraagstukken op het gebied van voeding in  de breedste zin.  

5

Thomas is wetenschapper en benadert de vraagstukken m.b.t. voeding en voedingsproductie vanuit een wetenschappelijke benadering. Onderstaande sheets geven een beeld van de presentatie, het is slechts een zeer beperkte weergave. De complete presentatie van Thomas, met duiding gaven veel stof tot nadenken en kennisdeling.

67

We worden allemaal enorm beïnvloed door de continu informatiestroom die op ons afkomt!

89

10

De bovenstaande weergave in een aantal sheets doet vanzelfsprekend geen recht aan de mooie presentatie van Thomas. Het is slechts een klein deel van de totale presentatie. Met name de duiding van de stellingen tijdens de presentatie en het gesprek daarna met alle deelnemers heeft veel stof tot denken gegeven.De combinatie van de 2 presentaties hebben er toe geleid dat ook deze Lunch & Learn sessie weer heeft bijgedragen aan een vermeerdering van kennis en ervaring.

  • In het najaar organiseren we weer een bijeenkomst.

  • Share:
Top